جی تی ای ایران | مرجع دانلود GTA, دانلود مود, دانلود مود GTA,جی تی ای

http://www.gtairan.com/

دانلود Script Hook V + Native Trainer 1.0.1868.4

نحوه نصب کل فایل موجود را در محل نصب بازی کپی کنید. یک فولدر به اسم scripts در پوشه اصلی بازی ایجاد کنید کلید هاF4 - فعال سازیNUM2/8/4/6 - حرکت دادنNUM5 - انتخابNUM0/BACKSPACE/F4 - بازگشتNUM9/3 - انتخاب ماشینNUM+ - بالا یا پایین رفتن

دانلود Script Hook V + Native Trainer 1.0.1868.4

نحوه نصب کل فایل موجود را در محل نصب بازی کپی کنید. یک فولدر به اسم scripts در پوشه اصلی بازی ایجاد کنید کلید هاF4 - فعال سازیNUM2/8/4/6 - حرکت دادنNUM5 - انتخابNUM0/BACKSPACE/F4 - بازگشتNUM9/3 - انتخاب ماشینNUM+ - بالا یا پایین رفتن

دانلود Script Hook V + Native Trainer 1.0.1868.4
آموزش نصب و دانلود :

دانلود

نحوه نصب

  1. کل فایل موجود را در محل نصب بازی کپی کنید.
  2. یک فولدر به اسم scripts در پوشه اصلی بازی ایجاد کنید
کلید ها
F4 - فعال سازی
NUM2/8/4/6 - حرکت دادن
NUM5 - انتخاب
NUM0/BACKSPACE/F4 - بازگشت
NUM9/3 - انتخاب ماشین
NUM+ - بالا یا پایین رفتن

تماشا

برچسب ها : , , , , ,