سیگنال دهی ارزهای دیجیتال

http://www.gtairan.com/

اسکریپت خرید خانه در GTA V | Single Player Apartment 1.9.2

  پیش نیاز ها: - Latest ScriptHookV- Latest Community Script Hook V .NET- Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2013 x64- Microsoft .NET Framework 4.7- INMNativeUI.dll (Included in archive)- iFruitAddon (Included in archive)   آموزش نصب:کل محتویات را در پوشه Scripts بریزید ( در صورت نداشتن این فولدر ، آن را ایجاد کنید )    

اسکریپت خرید خانه در GTA V | Single Player Apartment 1.9.2

  پیش نیاز ها: - Latest ScriptHookV- Latest Community Script Hook V .NET- Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2013 x64- Microsoft .NET Framework 4.7- INMNativeUI.dll (Included in archive)- iFruitAddon (Included in archive)   آموزش نصب:کل محتویات را در پوشه Scripts بریزید ( در صورت نداشتن این فولدر ، آن را ایجاد کنید )    

اسکریپت خرید خانه در GTA V | Single Player Apartment 1.9.2
آموزش نصب و دانلود :

دانلود

 

پیش نیاز ها:


Latest ScriptHookV
Latest Community Script Hook V .NET
Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2013 x64
Microsoft .NET Framework 4.7
- INMNativeUI.dll (Included in archive)
- iFruitAddon (Included in archive)

 

آموزش نصب:
کل محتویات را در پوشه Scripts بریزید ( در صورت نداشتن این فولدر ، آن را ایجاد کنید )

 

تماشا

 

برچسب ها : , , , ,