سیگنال دهی ارزهای دیجیتال

http://www.gtairan.com/

پک تیشرت های کشتی کج برای GTA V

آموزش نصب :   پیش نیاز این مود نرم افزار Open IV میباشد ( داخل سایت سرچ کنید برای دانلود قرار گرفته است )   1. Open IV tool and Select GTA V for windows.2. Select x64v.rpf from the list under x64.3. Select Models, cdimages, streamedpeds_player.rpf.4. player one folder is (FRANKLIN) , player 2 folder is (TREVOR). player zero folder is (MICHAEL).5. Select Edit mode of Open IV from the top of the window bar.6. Unzip My RAR file and copy/drag every PNG file present in the MICAHEL folder to…

پک تیشرت های کشتی کج برای GTA V

آموزش نصب :   پیش نیاز این مود نرم افزار Open IV میباشد ( داخل سایت سرچ کنید برای دانلود قرار گرفته است )   1. Open IV tool and Select GTA V for windows.2. Select x64v.rpf from the list under x64.3. Select Models, cdimages, streamedpeds_player.rpf.4. player one folder is (FRANKLIN) , player 2 folder is (TREVOR). player zero folder is (MICHAEL).5. Select Edit mode of Open IV from the top of the window bar.6. Unzip My RAR file and copy/drag every PNG file present in the MICAHEL folder to…

پک تیشرت های کشتی کج برای GTA V
آموزش نصب و دانلود :

download

آموزش نصب :

 

پیش نیاز این مود نرم افزار Open IV میباشد ( داخل سایت سرچ کنید برای دانلود قرار گرفته است )

 

1. Open IV tool and Select GTA V for windows.
2. Select x64v.rpf from the list under x64.
3. Select Models, cdimages, streamedpeds_player.rpf.
4. player one folder is (FRANKLIN) , player 2 folder is (TREVOR). player zero folder is (MICHAEL).
5. Select Edit mode of Open IV from the top of the window bar.
6. Unzip My RAR file and copy/drag every PNG file present in the MICAHEL folder to the player zero folder of OPEN IV.
7. Do the same with FRANKLIN and TREVOR according to their folder.