سیگنال دهی ارزهای دیجیتال

http://www.gtairan.com/

مود بچه دار شدن در GTA V

  آموزش نصب :   کل محتویات را داخل پوشه Scripts بریزید.( در صورت نبود این پوشه را ایجاد کنید )

مود بچه دار شدن در GTA V

  آموزش نصب :   کل محتویات را داخل پوشه Scripts بریزید.( در صورت نبود این پوشه را ایجاد کنید )

مود بچه دار شدن در GTA V
آموزش نصب و دانلود :

 

download

آموزش نصب :

 

کل محتویات را داخل پوشه Scripts بریزید.( در صورت نبود این پوشه را ایجاد کنید )