با سلام به دلیل تغییر روند کاری این وبسایت به چنل تلگرام @signalcoiniran واگذار شد.