سیگنال دهی ارزهای دیجیتال

http://www.gtairan.com/

شخصیت های DJ Sweater برای GTA V

  آموزش نصب :   پیش نیاز این مود نرم افزار Open IV میباشد.( داخل سایت سرچ کنید برای دانلود قرار داده شده است)    مسیر جایگزین کردن شخصیت ها داخل پوشه دانلود قرارداده شده است.

شخصیت های DJ Sweater برای GTA V

  آموزش نصب :   پیش نیاز این مود نرم افزار Open IV میباشد.( داخل سایت سرچ کنید برای دانلود قرار داده شده است)    مسیر جایگزین کردن شخصیت ها داخل پوشه دانلود قرارداده شده است.

شخصیت های DJ Sweater برای GTA V
آموزش نصب و دانلود :

 

download

آموزش نصب :

 

پیش نیاز این مود نرم افزار Open IV میباشد.( داخل سایت سرچ کنید برای دانلود قرار داده شده است) 

 

مسیر جایگزین کردن شخصیت ها داخل پوشه دانلود قرارداده شده است.