سیگنال دهی ارزهای دیجیتال

http://www.gtairan.com/

مود فوتبال بازی کردن در GTA V

  آموزش نصب :   تمامی محتویات فایل را داخل پوشه Scripts بریزید. ( در صورت نبود این پوشه آنرا ایجاد کنید)   کلید های فعال سازی :   - Press U to spawn a ball - Press T to pick up the / a ball - Press K/LeftClick for a lighter kick - Press L/RightClick for a longer, harder kick - Press B for a lift kick which goes higher with less distance - Press G for a slide tackle - Press N for a headbutt - Press Y for the rainbow - Press NumPad9 to spawn a net - Press NumPad8 to remove a net…

مود فوتبال بازی کردن در GTA V

  آموزش نصب :   تمامی محتویات فایل را داخل پوشه Scripts بریزید. ( در صورت نبود این پوشه آنرا ایجاد کنید)   کلید های فعال سازی :   - Press U to spawn a ball - Press T to pick up the / a ball - Press K/LeftClick for a lighter kick - Press L/RightClick for a longer, harder kick - Press B for a lift kick which goes higher with less distance - Press G for a slide tackle - Press N for a headbutt - Press Y for the rainbow - Press NumPad9 to spawn a net - Press NumPad8 to remove a net…

مود فوتبال بازی کردن در GTA V
آموزش نصب و دانلود :

 

download

آموزش نصب :

 

تمامی محتویات فایل را داخل پوشه Scripts بریزید. ( در صورت نبود این پوشه آنرا ایجاد کنید)

 

کلید های فعال سازی :

 

- Press U to spawn a ball

- Press T to pick up the / a ball

- Press K/LeftClick for a lighter kick

- Press L/RightClick for a longer, harder kick

- Press B for a lift kick which goes higher with less distance

- Press G for a slide tackle

- Press N for a headbutt

- Press Y for the rainbow

- Press NumPad9 to spawn a net

- Press NumPad8 to remove a net

 

- Press F6 to open the Soccer Drills menu