سیگنال دهی ارزهای دیجیتال

http://www.gtairan.com/

گوشی سامسونگ گلگسی Fold برای GTA V

  آموزش نصب :   پیش نیاز این مود نرم افزار Open IV میباشد.( سرچ کنید برای دانلود داخل سایت قرارداده شده)   محتویات دانلود را با نرم افزار Open IV در مسیر های زیر جایگزین کنید:   Replace in x64c.rpflevelsgta5propslev_deslev_des.rpf   prop_phone_ing.ydr/prop_ig_phone1.ytd (Michael's Phone) , prop_phone_ing_02.ydr/prop_phone_ing_02.ytd (Trevor's Phone) , prop_phone_ing_03.ydr/prop_ig_phone1.ytd (Franklin's Phone)

گوشی سامسونگ گلگسی Fold برای GTA V

  آموزش نصب :   پیش نیاز این مود نرم افزار Open IV میباشد.( سرچ کنید برای دانلود داخل سایت قرارداده شده)   محتویات دانلود را با نرم افزار Open IV در مسیر های زیر جایگزین کنید:   Replace in x64c.rpflevelsgta5propslev_deslev_des.rpf   prop_phone_ing.ydr/prop_ig_phone1.ytd (Michael's Phone) , prop_phone_ing_02.ydr/prop_phone_ing_02.ytd (Trevor's Phone) , prop_phone_ing_03.ydr/prop_ig_phone1.ytd (Franklin's Phone)

گوشی سامسونگ گلگسی Fold برای GTA V
آموزش نصب و دانلود :

 

download

آموزش نصب :

 

پیش نیاز این مود نرم افزار Open IV میباشد.( سرچ کنید برای دانلود داخل سایت قرارداده شده)

 

محتویات دانلود را با نرم افزار Open IV در مسیر های زیر جایگزین کنید:

 

Replace in x64c.rpflevelsgta5propslev_deslev_des.rpf

 

prop_phone_ing.ydr/prop_ig_phone1.ytd (Michael's Phone) , prop_phone_ing_02.ydr/prop_phone_ing_02.ytd (Trevor's Phone) , prop_phone_ing_03.ydr/prop_ig_phone1.ytd (Franklin's Phone)