سیگنال دهی ارزهای دیجیتال

http://www.gtairan.com/

مود Roleplay Menu برای GTA V

آموزش نصب :   تمامی محتویات فایل را داخل پوشه Scripts بریزید. ( در صورت نبود این پوشه آنرا ایجاد کنید)   کلیک فعال سازی مود : F11

مود Roleplay Menu برای GTA V

آموزش نصب :   تمامی محتویات فایل را داخل پوشه Scripts بریزید. ( در صورت نبود این پوشه آنرا ایجاد کنید)   کلیک فعال سازی مود : F11

مود Roleplay Menu برای GTA V
آموزش نصب و دانلود :

download

آموزش نصب :

 

تمامی محتویات فایل را داخل پوشه Scripts بریزید. ( در صورت نبود این پوشه آنرا ایجاد کنید)

 

کلیک فعال سازی مود : F11