سیگنال دهی ارزهای دیجیتال

http://www.gtairan.com/

افزایش گرافیک واقعی تر برای GTA V

آموزش نصب :   تمامی محتویات فایل را داخل فولدر اصلی بازی بریزید.

افزایش گرافیک واقعی تر برای GTA V

آموزش نصب :   تمامی محتویات فایل را داخل فولدر اصلی بازی بریزید.

افزایش گرافیک واقعی تر برای GTA V
آموزش نصب و دانلود :

download

آموزش نصب :

 

تمامی محتویات فایل را داخل فولدر اصلی بازی بریزید.