سیگنال دهی ارزهای دیجیتال

http://www.gtairan.com/

شغل های جی تی ای آنلاین برای GTA V

آموزش نصب :   محتویات دانلود شده را داخل فولدر Scripts بریزید.( در صورت نبود این پوشه آنرا ایجاد نمایید.)

شغل های جی تی ای آنلاین برای GTA V

آموزش نصب :   محتویات دانلود شده را داخل فولدر Scripts بریزید.( در صورت نبود این پوشه آنرا ایجاد نمایید.)

شغل های جی تی ای آنلاین برای GTA V
آموزش نصب و دانلود :

download

آموزش نصب :

 

محتویات دانلود شده را داخل فولدر Scripts بریزید.( در صورت نبود این پوشه آنرا ایجاد نمایید.)