سیگنال دهی ارزهای دیجیتال

http://www.gtairan.com/

ترافیک واقعی برای GTA V

آموزش نصب :   پیش نیاز : Open IV    فایل های دانلود شده را با نرم افزار Open IV جایگزین کنید.   تمام!   نکته : این اسکریپت برای سیستم های قوی میباشد.

ترافیک واقعی برای GTA V

آموزش نصب :   پیش نیاز : Open IV    فایل های دانلود شده را با نرم افزار Open IV جایگزین کنید.   تمام!   نکته : این اسکریپت برای سیستم های قوی میباشد.

ترافیک واقعی برای GTA V
آموزش نصب و دانلود :

download

آموزش نصب :

 

پیش نیاز : Open IV 

 

فایل های دانلود شده را با نرم افزار Open IV جایگزین کنید.

 

تمام!

 

نکته : این اسکریپت برای سیستم های قوی میباشد.