سیگنال دهی ارزهای دیجیتال

http://www.gtairan.com/

مود کارکردن در GTA V

  آموزش نصب :   تمامی محتویات فایل را داخل پوشه Scripts بریزید. ( در صورت نبود این پوشه آنرا ایجاد کنید)   تمام!

مود کارکردن در GTA V

  آموزش نصب :   تمامی محتویات فایل را داخل پوشه Scripts بریزید. ( در صورت نبود این پوشه آنرا ایجاد کنید)   تمام!

مود کارکردن در GTA V
آموزش نصب و دانلود :

 

download

آموزش نصب :

 

تمامی محتویات فایل را داخل پوشه Scripts بریزید. ( در صورت نبود این پوشه آنرا ایجاد کنید)

 

تمام!