سیگنال دهی ارزهای دیجیتال

http://www.gtairan.com/

مود تسلیم شدن در برابر پلیس برای GTA V

  آموزش نصب :   تمامی محتویات فایل را داخل پوشه Scripts بریزید. ( در صورت نبود این پوشه آنرا ایجاد کنید)

مود تسلیم شدن در برابر پلیس برای GTA V

  آموزش نصب :   تمامی محتویات فایل را داخل پوشه Scripts بریزید. ( در صورت نبود این پوشه آنرا ایجاد کنید)

مود تسلیم شدن در برابر پلیس برای GTA V
آموزش نصب و دانلود :

 

download

آموزش نصب :

 

تمامی محتویات فایل را داخل پوشه Scripts بریزید. ( در صورت نبود این پوشه آنرا ایجاد کنید)