سیگنال دهی ارزهای دیجیتال

http://www.gtairan.com/

مود ساندویچ فروشی در GTA V

آموزش نصب :   پیش نیاز های این مود :  پیش نیاز اول | پیش نیاز دوم   تمامی محتویات دانلود شده را در پوشه Scripts بریزید ( در صورت نبود این فولدر آنرا ایجاد نمایید )   تمام  

مود ساندویچ فروشی در GTA V

آموزش نصب :   پیش نیاز های این مود :  پیش نیاز اول | پیش نیاز دوم   تمامی محتویات دانلود شده را در پوشه Scripts بریزید ( در صورت نبود این فولدر آنرا ایجاد نمایید )   تمام  

مود ساندویچ فروشی در GTA V
آموزش نصب و دانلود :

download

آموزش نصب :

 

پیش نیاز های این مود :  پیش نیاز اول | پیش نیاز دوم

 

تمامی محتویات دانلود شده را در پوشه Scripts بریزید ( در صورت نبود این فولدر آنرا ایجاد نمایید )

 

تمام