سیگنال دهی ارزهای دیجیتال

http://www.gtairan.com/

حالت Ultra settings برای سیستم های متوسط و ضعیف GTA V

آموزش نصب :   پیش نیاز این مود نرم افزار ReShade میباشد ( لینک دانلود )   پس از دانلود مود تمامی محتویات داخل پوشه را در محل نصب بازی بریزید.   تمام!

حالت Ultra settings برای سیستم های متوسط و ضعیف GTA V

آموزش نصب :   پیش نیاز این مود نرم افزار ReShade میباشد ( لینک دانلود )   پس از دانلود مود تمامی محتویات داخل پوشه را در محل نصب بازی بریزید.   تمام!

حالت Ultra settings برای سیستم های متوسط و ضعیف GTA V
آموزش نصب و دانلود :

download

آموزش نصب :

 

پیش نیاز این مود نرم افزار ReShade میباشد ( لینک دانلود )

 

پس از دانلود مود تمامی محتویات داخل پوشه را در محل نصب بازی بریزید.

 

تمام!