سیگنال دهی ارزهای دیجیتال

http://www.gtairan.com/

مود فست فود برای GTA V

آموزش نصب :   کل محتویات را داخل پوشه Scripts بریزید.( در صورت نبود این پوشه را ایجاد کنید )

مود فست فود برای GTA V

آموزش نصب :   کل محتویات را داخل پوشه Scripts بریزید.( در صورت نبود این پوشه را ایجاد کنید )

مود فست فود برای GTA V
آموزش نصب و دانلود :

download

آموزش نصب :

 

کل محتویات را داخل پوشه Scripts بریزید.( در صورت نبود این پوشه را ایجاد کنید )