جی تی ای ایران | مرجع دانلود GTA, دانلود مود, دانلود مود GTA,جی تی ای

http://www.gtairan.com/

نمایشگاه حرفه ای خودرو و خرید و فروش ماشین در GTA V

آموزش نصب :   1) - Open the file with 7zip, Winrar or any other program that allows you to unzip these types of files.2) - Put "free_cardealer" folder into 'mods/update/x64/dlcpacks' director.3) - add dlcpacks:/free_cardealer/ in the dlclist.xml located at 'mods/update.rpf/common/data'.4) - Start your Singleplayer party and let's go

نمایشگاه حرفه ای خودرو و خرید و فروش ماشین در GTA V

آموزش نصب :   1) - Open the file with 7zip, Winrar or any other program that allows you to unzip these types of files.2) - Put "free_cardealer" folder into 'mods/update/x64/dlcpacks' director.3) - add dlcpacks:/free_cardealer/ in the dlclist.xml located at 'mods/update.rpf/common/data'.4) - Start your Singleplayer party and let's go

نمایشگاه حرفه ای خودرو و خرید و فروش ماشین در GTA V
آموزش نصب و دانلود :

download

آموزش نصب :

amozesh

 

1) - Open the file with 7zip, Winrar or any other program that allows you to unzip these types of files.
2) - Put "free_cardealer" folder into 'mods/update/x64/dlcpacks' director.
3) - add dlcpacks:/free_cardealer/ in the dlclist.xml located at 'mods/update.rpf/common/data'.
4) - Start your Singleplayer party and let's go