سیگنال دهی ارزهای دیجیتال

http://www.gtairan.com/

گوشی اپل 11 pro max برای GTA V

آموزش نصب :   پیش نیاز این مود نرم افزار Open IV میباشد.( سرچ کنید برای دانلود داخل سایت قرارداده شده)   محتویات دانلود را با نرم افزار Open IV در مسیر های زیر جایگزین کنید:   Replace file cellphone-badger.ytd in: x64b.rpf/data/cdimages/scaleform-generic.rpf   prop-phone-ing-03.ydr in: x64c.rpf /levels/ gta5/ props/ levdes- lev-des.rpf

گوشی اپل 11 pro max برای GTA V

آموزش نصب :   پیش نیاز این مود نرم افزار Open IV میباشد.( سرچ کنید برای دانلود داخل سایت قرارداده شده)   محتویات دانلود را با نرم افزار Open IV در مسیر های زیر جایگزین کنید:   Replace file cellphone-badger.ytd in: x64b.rpf/data/cdimages/scaleform-generic.rpf   prop-phone-ing-03.ydr in: x64c.rpf /levels/ gta5/ props/ levdes- lev-des.rpf

گوشی اپل 11 pro max برای GTA V
آموزش نصب و دانلود :

download

آموزش نصب :

 

پیش نیاز این مود نرم افزار Open IV میباشد.( سرچ کنید برای دانلود داخل سایت قرارداده شده)

 

محتویات دانلود را با نرم افزار Open IV در مسیر های زیر جایگزین کنید:

 

Replace file cellphone-badger.ytd in: x64b.rpf/data/cdimages/scaleform-generic.rpf

 

prop-phone-ing-03.ydr in: x64c.rpf /levels/ gta5/ props/ levdes- lev-des.rpf