جی تی ای ایران | مرجع دانلود GTA, دانلود مود, دانلود مود GTA,جی تی ای

http://www.gtairan.com/

گرافیک Redux Lite ورژن 2.0 برای GTA V

آموزش نصب : For OpenIV modPackage:3. Run OpenIV, click Tools -> ASI Manager and install ASI Loader and OpenIV.asi.4. Click Tools -> Package Installer and choose Redux Lite.oiv.5. Choose Install to mods folder.

گرافیک Redux Lite ورژن 2.0 برای GTA V

آموزش نصب : For OpenIV modPackage:3. Run OpenIV, click Tools -> ASI Manager and install ASI Loader and OpenIV.asi.4. Click Tools -> Package Installer and choose Redux Lite.oiv.5. Choose Install to mods folder.

گرافیک Redux Lite ورژن 2.0 برای GTA V
آموزش نصب و دانلود :

download

آموزش نصب :

amozesh

For OpenIV modPackage:
3. Run OpenIV, click Tools -> ASI Manager and install ASI Loader and OpenIV.asi.
4. Click Tools -> Package Installer and choose Redux Lite.oiv.
5. Choose Install to mods folder.