سیگنال دهی ارزهای دیجیتال

http://www.gtairan.com/

گاراژ حرفه ای برای GTA V | Benny's Motorworks SP 1.8.1

آموزش نصب1. نصب کنید ScriptHookV.2. نصب کنید ScriptHookVDotNet3. در فایل موجود میباشد NativeUI 4. تمامی محتویات داخل پوشه را در پوشه Scripts بریزید ( در صورت نبود این فولدر ، آن را ایجاد کنید )  

گاراژ حرفه ای برای GTA V | Benny's Motorworks SP 1.8.1

آموزش نصب1. نصب کنید ScriptHookV.2. نصب کنید ScriptHookVDotNet3. در فایل موجود میباشد NativeUI 4. تمامی محتویات داخل پوشه را در پوشه Scripts بریزید ( در صورت نبود این فولدر ، آن را ایجاد کنید )  

گاراژ حرفه ای برای GTA V | Benny's Motorworks SP 1.8.1
آموزش نصب و دانلود :

download

آموزش نصب
1. نصب کنید ScriptHookV.
2. نصب کنید ScriptHookVDotNet
3. در فایل موجود میباشد NativeUI 
4. تمامی محتویات داخل پوشه را در پوشه Scripts بریزید ( در صورت نبود این فولدر ، آن را ایجاد کنید )

 

تماشا

برچسب ها : , , , ,