سیگنال دهی ارزهای دیجیتال

http://www.gtairan.com/

پک هودی و کاپشن برای GTA V

آموزش نصب :   Open OpenIV on "Edit Mode " Go to GTA V folder, next to ...Grand Theft Auto Vx64v.rpfmodelscdimagesstreamedpeds_players.rpfplayer_one For Franklin Import the file. Enjoy

پک هودی و کاپشن برای GTA V

آموزش نصب :   Open OpenIV on "Edit Mode " Go to GTA V folder, next to ...Grand Theft Auto Vx64v.rpfmodelscdimagesstreamedpeds_players.rpfplayer_one For Franklin Import the file. Enjoy

پک هودی و کاپشن برای GTA V
آموزش نصب و دانلود :

download

آموزش نصب :

amozesh

 

  1. Open OpenIV on "Edit Mode "
  2. Go to GTA V folder, next to
  3. ...Grand Theft Auto Vx64v.rpfmodelscdimagesstreamedpeds_players.rpfplayer_one For Franklin
  4. Import the file.
  5. Enjoy