سیگنال دهی ارزهای دیجیتال

http://www.gtairan.com/

نمایشگاه ماشین آئودی برای GTA V

آموزش نصب :   Installation:1. Open OpenIV and enable Edit mode2. Navigate to x64c.rpflevelsgta5interiorsint_propsint_retail.rpf3. Drag and drop everything from the "retail.rpf" folder4. Rebuild5. Navigate to x64h.rpflevelsgta5interiorsv_int_15.rpf6. Drag and drop everything from the "int_15.rpf" folder7. Rebuild8. Navigate to x64i.rpflevelsgta5_cityedowntown_01downtown.rpf9. Drag and drop everything from the "downtown.rpf" folder10. Rebuild11. Navigate to x64i.rpflevelsgta5_cityedowntown_01dt1_22.rpf12.…

نمایشگاه ماشین آئودی برای GTA V

آموزش نصب :   Installation:1. Open OpenIV and enable Edit mode2. Navigate to x64c.rpflevelsgta5interiorsint_propsint_retail.rpf3. Drag and drop everything from the "retail.rpf" folder4. Rebuild5. Navigate to x64h.rpflevelsgta5interiorsv_int_15.rpf6. Drag and drop everything from the "int_15.rpf" folder7. Rebuild8. Navigate to x64i.rpflevelsgta5_cityedowntown_01downtown.rpf9. Drag and drop everything from the "downtown.rpf" folder10. Rebuild11. Navigate to x64i.rpflevelsgta5_cityedowntown_01dt1_22.rpf12.…

نمایشگاه ماشین آئودی برای GTA V
آموزش نصب و دانلود :

download

آموزش نصب :

amozesh

 

Installation:

1. Open OpenIV and enable Edit mode

2. Navigate to x64c.rpflevelsgta5interiorsint_propsint_retail.rpf

3. Drag and drop everything from the "retail.rpf" folder

4. Rebuild

5. Navigate to x64h.rpflevelsgta5interiorsv_int_15.rpf

6. Drag and drop everything from the "int_15.rpf" folder

7. Rebuild

8. Navigate to x64i.rpflevelsgta5_cityedowntown_01downtown.rpf

9. Drag and drop everything from the "downtown.rpf" folder

10. Rebuild

11. Navigate to x64i.rpflevelsgta5_cityedowntown_01dt1_22.rpf

12. Drag and drop everything frome the "dt1_01.rpf" folder

13. Rebuild

 

تمامی لینک های دانلود از طریق هاست های داخلی آپلود میشوند و ترافیک دانلود آنها نیم بها میباشد.