سیگنال دهی ارزهای دیجیتال

http://www.gtairan.com/

مود چتر برای GTA V

آموزش نصب : تمامی محتویات پوشه را داخل پوشه Scripts بریزید ( در صورت نبود این پوشه ، آن را ایجاد کنید )   فعال/غیرفعال : کلید "J"

مود چتر برای GTA V

آموزش نصب : تمامی محتویات پوشه را داخل پوشه Scripts بریزید ( در صورت نبود این پوشه ، آن را ایجاد کنید )   فعال/غیرفعال : کلید "J"

مود چتر برای GTA V
آموزش نصب و دانلود :

download

آموزش نصب :

تمامی محتویات پوشه را داخل پوشه Scripts بریزید ( در صورت نبود این پوشه ، آن را ایجاد کنید )

 

فعال/غیرفعال :

کلید "J"