سیگنال دهی ارزهای دیجیتال

http://www.gtairan.com/

مود پنالتی زدن برای GTA V

  آموزش نصب :     تمامی محتویات دانلود شده را در پوشه Scripts بریزید ( در صورت نبود این پوشه آنرا ایجاد کنید)   کلید فعال سازی مود : Z

مود پنالتی زدن برای GTA V

  آموزش نصب :     تمامی محتویات دانلود شده را در پوشه Scripts بریزید ( در صورت نبود این پوشه آنرا ایجاد کنید)   کلید فعال سازی مود : Z

مود پنالتی زدن برای GTA V
آموزش نصب و دانلود :

 

download

آموزش نصب :

 

 

تمامی محتویات دانلود شده را در پوشه Scripts بریزید ( در صورت نبود این پوشه آنرا ایجاد کنید)

 

کلید فعال سازی مود : Z