سیگنال دهی ارزهای دیجیتال

http://www.gtairan.com/

مود هل دادن در GTA V

  آموزش نصب :   تمامی محتویات را در پوشه Scripts بریزید. ( در صورت نبود این پوشه آنرا ایجاد کنید)

مود هل دادن در GTA V

  آموزش نصب :   تمامی محتویات را در پوشه Scripts بریزید. ( در صورت نبود این پوشه آنرا ایجاد کنید)

مود هل دادن در GTA V
آموزش نصب و دانلود :

download

 

آموزش نصب :

 

تمامی محتویات را در پوشه Scripts بریزید. ( در صورت نبود این پوشه آنرا ایجاد کنید)