سیگنال دهی ارزهای دیجیتال

http://www.gtairan.com/

مود فرشته شدن در GTA V

آموزش نصب : Controls:* Num5 - Open menu* Num2 - Summon wings* Space - Flymode* LMB/L1 - Super melee* RMB/R1 - Double blasts* Q - Demon eyes* E - Mindcontrol (Expode head)   تمامی لینک های دانلود از طریق هاست های داخلی آپلود میشوند و ترافیک دانلود آنها نیم بها میباشد.

مود فرشته شدن در GTA V

آموزش نصب : Controls:* Num5 - Open menu* Num2 - Summon wings* Space - Flymode* LMB/L1 - Super melee* RMB/R1 - Double blasts* Q - Demon eyes* E - Mindcontrol (Expode head)   تمامی لینک های دانلود از طریق هاست های داخلی آپلود میشوند و ترافیک دانلود آنها نیم بها میباشد.

مود فرشته شدن در GTA V
آموزش نصب و دانلود :

download

آموزش نصب :

amozesh

Controls:
* Num5 - Open menu
* Num2 - Summon wings
* Space - Flymode
* LMB/L1 - Super melee
* RMB/R1 - Double blasts
* Q - Demon eyes
* E - Mindcontrol (Expode head)

 

تمامی لینک های دانلود از طریق هاست های داخلی آپلود میشوند و ترافیک دانلود آنها نیم بها میباشد.