سیگنال دهی ارزهای دیجیتال

http://www.gtairan.com/

مزرعه گل و گیاه برای GTA V

آموزش نصب :   1.پیش نیاز این مود Menyoo میباشد.( داخل سایت سرچ کنید برای دانلود قرار داده شده ) 2.فایل دانلود شده رو ( Wedding Area.xml ) در مسیر GTAV > menyooStuff > Spooner بریزید. 3.سپس در داخل بازی وارد Menyoo Trainer شوید. 4.وارد بخش Spooner Mode شده و Manage Saved Files را باز کنید. 5.سپس Wedding Area بازکنید. تمام!   تصویر مزرعه در نقشه  

مزرعه گل و گیاه برای GTA V

آموزش نصب :   1.پیش نیاز این مود Menyoo میباشد.( داخل سایت سرچ کنید برای دانلود قرار داده شده ) 2.فایل دانلود شده رو ( Wedding Area.xml ) در مسیر GTAV > menyooStuff > Spooner بریزید. 3.سپس در داخل بازی وارد Menyoo Trainer شوید. 4.وارد بخش Spooner Mode شده و Manage Saved Files را باز کنید. 5.سپس Wedding Area بازکنید. تمام!   تصویر مزرعه در نقشه  

مزرعه گل و گیاه برای GTA V
آموزش نصب و دانلود :

download

آموزش نصب :

 

1.پیش نیاز این مود Menyoo میباشد.( داخل سایت سرچ کنید برای دانلود قرار داده شده )

2.فایل دانلود شده رو ( Wedding Area.xml ) در مسیر GTAV > menyooStuff > Spooner بریزید.

3.سپس در داخل بازی وارد Menyoo Trainer شوید.

4.وارد بخش Spooner Mode شده و Manage Saved Files را باز کنید.

5.سپس Wedding Area بازکنید.

تمام!

 

تصویر مزرعه در نقشه