سیگنال دهی ارزهای دیجیتال

http://www.gtairan.com/

صدای واقعی موتور نیسان GTR برای GTA V

آموزش نصب :     1) Simply just drag the folder into GTA5/mods/update/x64/dlcpacks2) Then add 'dlcpacks:/r35sound/' to your dlclist in GTA5/mods/update/update.rpf/common/data3) Then just go into your chosen car file, go into the vehicles.meta and replace the audio hash of the car to 'r35sound' so it looks like:r35sound   تمامی لینک های دانلود از طریق هاست های داخلی آپلود میشوند و ترافیک دانلود آنها نیم بها میباشد.

صدای واقعی موتور نیسان GTR برای GTA V

آموزش نصب :     1) Simply just drag the folder into GTA5/mods/update/x64/dlcpacks2) Then add 'dlcpacks:/r35sound/' to your dlclist in GTA5/mods/update/update.rpf/common/data3) Then just go into your chosen car file, go into the vehicles.meta and replace the audio hash of the car to 'r35sound' so it looks like:r35sound   تمامی لینک های دانلود از طریق هاست های داخلی آپلود میشوند و ترافیک دانلود آنها نیم بها میباشد.

صدای واقعی موتور نیسان GTR برای GTA V
آموزش نصب و دانلود :

download

آموزش نصب :

amozesh

 

 

1) Simply just drag the folder into GTA5/mods/update/x64/dlcpacks
2) Then add 'dlcpacks:/r35sound/' to your dlclist in GTA5/mods/update/update.rpf/common/data
3) Then just go into your chosen car file, go into the vehicles.meta and replace the audio hash of the car to 'r35sound' so it looks like:

r35sound


 

تمامی لینک های دانلود از طریق هاست های داخلی آپلود میشوند و ترافیک دانلود آنها نیم بها میباشد.