سیگنال دهی ارزهای دیجیتال

http://www.gtairan.com/

دانلود LUA Plugin for Script Hook V 10.1

نحوه نصب کل فایل موجود را در محل نصب بازی کپی کنید.

دانلود LUA Plugin for Script Hook V 10.1

نحوه نصب کل فایل موجود را در محل نصب بازی کپی کنید.

دانلود LUA Plugin for Script Hook V 10.1
آموزش نصب و دانلود :

دانلود

نحوه نصب

  1. کل فایل موجود را در محل نصب بازی کپی کنید.
برچسب ها : , , ,