سیگنال دهی ارزهای دیجیتال

http://www.gtairan.com/

دانلود Enhanced Native Trainer Update 45.0 ( پیش نیاز تمامی اسکریپت ها )

آموزش نصب :   کلیدها : F4 - اجرای اسکریپت NMB 8 - بالا NMB 2 - پایین NMB 4 - چپ NMB 3 - راست NMB 5 - انتخاب NBM 0 - بازگشت  

دانلود Enhanced Native Trainer Update 45.0 ( پیش نیاز تمامی اسکریپت ها )

آموزش نصب :   کلیدها : F4 - اجرای اسکریپت NMB 8 - بالا NMB 2 - پایین NMB 4 - چپ NMB 3 - راست NMB 5 - انتخاب NBM 0 - بازگشت  

دانلود Enhanced Native Trainer Update 45.0 ( پیش نیاز تمامی اسکریپت ها )
آموزش نصب و دانلود :

دانلود

آموزش نصب :

 

تماشا

کلیدها :

F4 - اجرای اسکریپت

NMB 8 - بالا

NMB 2 - پایین

NMB 4 - چپ

NMB 3 - راست

NMB 5 - انتخاب

NBM 0 - بازگشت

 

برچسب ها : , , , , ,