سیگنال دهی ارزهای دیجیتال

http://www.gtairan.com/

دانلود آپدیت v1.52 بازی GTA V

فایل Setup رو اجرا کنید. سپس مراحل نصب را طی کنید. (حتی آپدیت را در محل نصب بازی ، نصب کنید) بازی را حتما توسط “PlayGTAV.exe” که در دسکتاپ شما قرار دارد، اجرا کنید. حتما آنتی ویروس خود را غیرفعال کنید.

دانلود آپدیت v1.52 بازی GTA V

فایل Setup رو اجرا کنید. سپس مراحل نصب را طی کنید. (حتی آپدیت را در محل نصب بازی ، نصب کنید) بازی را حتما توسط “PlayGTAV.exe” که در دسکتاپ شما قرار دارد، اجرا کنید. حتما آنتی ویروس خود را غیرفعال کنید.

دانلود آپدیت v1.52 بازی GTA V
آموزش نصب و دانلود :

  • download

  • فایل Setup رو اجرا کنید.
  • سپس مراحل نصب را طی کنید. (حتی آپدیت را در محل نصب بازی ، نصب کنید)
  • بازی را حتما توسط “PlayGTAV.exe” که در دسکتاپ شما قرار دارد، اجرا کنید.
  • حتما آنتی ویروس خود را غیرفعال کنید.