سیگنال دهی ارزهای دیجیتال

http://www.gtairan.com/

خونه جدید برای GTA V

آموزش نصب :   ابتدا نرم افزار Map editor را دانلود کنید ( در قسمت سرچ سایت ، سرچ کنید )   سپس فایل دانلود شده را در فولدر Autoloadmap بریزید.

خونه جدید برای GTA V

آموزش نصب :   ابتدا نرم افزار Map editor را دانلود کنید ( در قسمت سرچ سایت ، سرچ کنید )   سپس فایل دانلود شده را در فولدر Autoloadmap بریزید.

خونه جدید برای GTA V
آموزش نصب و دانلود :

download

آموزش نصب :

 

ابتدا نرم افزار Map editor را دانلود کنید ( در قسمت سرچ سایت ، سرچ کنید )

 

سپس فایل دانلود شده را در فولدر Autoloadmap بریزید.