سیگنال دهی ارزهای دیجیتال

http://www.gtairan.com/

خودرو فراری روما 2021 برای GTA V

آموزش نصب :   Install:Add this line to dlclist.xml in update folder - Mods/update/update/common/data:dlcpacks:/roma/Place Roma folder here:Mods/update/x64/dlcpack:Spawn using the name "Roma" or use a trainer   تمامی لینک های دانلود از طریق هاست های داخلی آپلود میشوند و ترافیک دانلود آنها نیم بها میباشد.

خودرو فراری روما 2021 برای GTA V

آموزش نصب :   Install:Add this line to dlclist.xml in update folder - Mods/update/update/common/data:dlcpacks:/roma/Place Roma folder here:Mods/update/x64/dlcpack:Spawn using the name "Roma" or use a trainer   تمامی لینک های دانلود از طریق هاست های داخلی آپلود میشوند و ترافیک دانلود آنها نیم بها میباشد.

خودرو فراری روما 2021 برای GTA V
آموزش نصب و دانلود :

download

آموزش نصب :

amozesh

 

Install:
Add this line to dlclist.xml in update folder - Mods/update/update/common/data:

dlcpacks:/roma/

Place Roma folder here:
Mods/update/x64/dlcpack:

Spawn using the name "Roma" or use a trainer

 

تمامی لینک های دانلود از طریق هاست های داخلی آپلود میشوند و ترافیک دانلود آنها نیم بها میباشد.