سیگنال دهی ارزهای دیجیتال

http://www.gtairan.com/

خودرو جنگی BTR80-GAZ53 برای GTA V

آموزش نصب :   --- Use OpenIV extract ---x:Grand Theft Auto Vmodsupdateupdate.rpfcommondatadlclist.xmlthen use notepad open it,add new line.dlcpacks:yun116Save it and use OpenIV replace it.Spawn it by name: BTR80 GAZ53

خودرو جنگی BTR80-GAZ53 برای GTA V

آموزش نصب :   --- Use OpenIV extract ---x:Grand Theft Auto Vmodsupdateupdate.rpfcommondatadlclist.xmlthen use notepad open it,add new line.dlcpacks:yun116Save it and use OpenIV replace it.Spawn it by name: BTR80 GAZ53

خودرو جنگی BTR80-GAZ53 برای GTA V
آموزش نصب و دانلود :

download

آموزش نصب :

amozesh

 

--- Use OpenIV extract ---

x:Grand Theft Auto Vmodsupdateupdate.rpfcommondatadlclist.xml
then use notepad open it,add new line.

dlcpacks:yun116

Save it and use OpenIV replace it.

Spawn it by name: BTR80 GAZ53