سیگنال دهی ارزهای دیجیتال

http://www.gtairan.com/

بمب هسته ای برای GTA V

    آموزش نصب :   تمامی محتویات را در پوشه Scripts بریزید. ( در صورت نبود این پوشه آنرا ایجاد کنید)

بمب هسته ای برای GTA V

    آموزش نصب :   تمامی محتویات را در پوشه Scripts بریزید. ( در صورت نبود این پوشه آنرا ایجاد کنید)

بمب هسته ای برای GTA V
آموزش نصب و دانلود :

download

 

 

آموزش نصب :

 

تمامی محتویات را در پوشه Scripts بریزید. ( در صورت نبود این پوشه آنرا ایجاد کنید)