سیگنال دهی ارزهای دیجیتال

http://www.gtairan.com/

پک اسکریپت های زندگی واقعه گرایانه برای GTA V

آموزش نصب : تمامی محتویات را داخل فولدر Scripts بریزید ( در صورت نبود این پوشه آنرا ایجاد کنید )

پک اسکریپت های زندگی واقعه گرایانه برای GTA V

آموزش نصب : تمامی محتویات را داخل فولدر Scripts بریزید ( در صورت نبود این پوشه آنرا ایجاد کنید )

پک اسکریپت های زندگی واقعه گرایانه برای GTA V
آموزش نصب و دانلود :

download

آموزش نصب :

تمامی محتویات را داخل فولدر Scripts بریزید ( در صورت نبود این پوشه آنرا ایجاد کنید )