سیگنال دهی ارزهای دیجیتال

http://www.gtairan.com/

آپدیت جدید GTA V برای حالت آفلاین

آموزش نصب : تمامی محتویات پوشه را داخل پوشه Scripts بریزید ( در صورت نبود این پوشه ، آن را ایجاد کنید )

آپدیت جدید GTA V برای حالت آفلاین

آموزش نصب : تمامی محتویات پوشه را داخل پوشه Scripts بریزید ( در صورت نبود این پوشه ، آن را ایجاد کنید )

آپدیت جدید GTA V برای حالت آفلاین
آموزش نصب و دانلود :

download

آموزش نصب :

تمامی محتویات پوشه را داخل پوشه Scripts بریزید ( در صورت نبود این پوشه ، آن را ایجاد کنید )